Yếu Tố Cơ Bản Chăm Sóc Khách Hàng Của Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon)

Khi quý vị làm việc với chúng tôi, đây là những gì quý vị có thể mong đợi:

Chúng tôi đặt quyền riêng tư và bảo mật của khách hàng lên hàng đầu trong khi làm việc với quý vị qua điện thoại, gặp trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Chúng tôi luôn tôn trọng khả năng của khách hàng trong việc đưa ra sự lựa chọn và quyết định của riêng họ – vì hơn ai hết họ là người đã từng trải nghiệm và biết cuộc sống của họ một cách tốt nhất

Chúng tôi nhận thức được những ý kiến và niềm tin của chúng tôi có thể ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp thông tin liên lạc rõ ràng, dễ hiểu- dễ tiếp cận, và phản hồi kịp thời cho khách hàng.

Chúng tôi có khả năng thích ứng và điều chỉnh từng tương tác với khách hàng của chúng tôi để cung cấp dịch vụ tập trung vào nhu cầu cho từng cá nhân của họ.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng sự an tâm trong những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời.

Gửi Yêu Cầu

Có câu hỏi về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Ỏegon) hoặc muốn yêu cầu bài thuyết trình cho nhân viên của quý vị?

Xin vui lòng sử dụng biểu mẫu này để gửi câu hỏi của quý vị hoặc yêu cầu bài thuyết trình.

Điền vào biểu mẫu này là cách nhanh nhất để nhận được phản hồi cho sự yêu cầu của quý vị. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ điện thư Paidleave@oregon.gov hoặc gọi số 833-854-0166

Nếu quý vị là thành viên của các ngành phương tiện truyền thông và muốn yêu cầu thông tin hoặc xin phỏng vấn về chương trình Nghỉ Phép Có Lương Oregon (Paid Leave Oregon), xin vui lòng gửi điện thư cho chúng tôi theo địa chỉ Communications@employ.oregon.gov

Xin Lưu Ý: Mạng trình duyệt IE (Internet Explorer) sẽ KHÔNG hỗ trợ được cho biểu mẫu này. . Chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng một trình duyệt khác chẳng hạn như Chrome hoặc Safari. Chúng tôi xin cáo lỗi vì sự bất tiện này có thể gây ra.

Tên và Họ

Số Điện thoại (ví dụ. 5555555555. Nó phải là 10-số nguyên không có dấu cách hoặc dấu gạch ngang.)

(Xin cho chúng tôi biết thông tin chi tiết về yêu cầu của quý vị. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên kết để trả lời hoặc đáp ứng yêu cầu của quý vị trong thời gian nhanh nhất có thể.)

Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây